Pojištění vozidel

Pojištění vozidel je v současné době rozděleno na povinně smluvní pojištění - konkrétně se jedná o povinné ručení podle zákona č. 168/1999 Sb. a dále na individuální havarijní pojištění vozidla a další možná připojištění.

Povinné ručení

Cílem tohoto pojištění je ochrana pojištěného při způsobené dopravní nehodě. Pojištěnému vzniká právo, aby pojišťovna uhradila škodu, za kterou odpovídá v souvislosti s provozem vozidla.

Škody které jsou kryté povinným ručením:

 • škody na zdraví nebo usmrcením
 • škody vniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • škody mající povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením

Minimální limit pojistného plnění je ze zákona určen na 35 mil. Kč pro věcné škody a ušlý zisk a 35 mil. Kč na každou zraněnou nebo usmrcenou osobu.

Havarijní pojištění

Jedná se o pojištění motorového vozidla pro případ havárie, poškození živelnou událostí, poškození vozidla zvířetem, odcizení vozidla, vandalismem.

Připojištění

Pojišťovny nabízí celou řadu připojištění

 • Pojištění skel se vztahuje na poškození nebo zničení skel.
 • Pojištění zavazadel kryje škody vzniklé na zavazadlech přepravovaných ve vozidle.
 • Úrazové pojištění osob ve vozidle kryje škody vzniklé na zdraví všech přepravovaných osob.
 • Pojištění nákladů za nájem náhradního vozidla.
 • Pojištění asistenčních služeb: Asistenční služby pojištěným zaručují rychlou pomoc při poruše či havárii, a to na území ČR, tak i v zahraničí.
 • GAP – pojištění pořizovací ceny havarijně pojištěného vozidla

Naši partneři

 • Angry Beards s.r.o., Třebíč
 • TROMA spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
 • TROMA-MACH s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • REKLAMA TOMEK, Žďár nad Sázavou
 • SABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o., Bohdalov
 • AUTO … s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • 3D-Zahrady s.r.o.
 • Krajská hygienická stanice kraje Vysočina v Jihlavě
 • MAZEL s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • Granit spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
 • Grand Restaurant Poppet
 • PUB - Café a Restaurant, Žďár nad Sázavou
 • Hotel Tři Věžičky, Jihlava
 • Nábytek For Living, Vestec
 • Helping výškové práce s.r.o., Praha
 • PSYMA spol. s r.o., Praha
 • Cyklo Chlubna, Žďár nad Sázavou
 • INTECO PTI Process Technology, Žďár nad Sázavou
 • OBALY VYSOČINA s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • RASYGUARD SECURITY s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • SIREST company s.r.o., Nové Město na Moravě
 • LEMAKO solar s.r.o., Velká Bíteš
 • Ing. Stanislav Havelka, Ostrov nad Oslavou
 • HTT ENGINEERING, spol. s r.o., Žďár nad Sázavou