Pojištění osob a majetku

Pojištění osob slouží k ochraně jednotlivce, případně jeho rodiny, mezi hlavní rizika patří riziko smrti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu a zajištění denních dávek v případě pracovní neschopnosti.

Pojištění osob můžeme rozdělit do dvou základních skupin.

I. životní rezervotvorné pojištění (investiční životní pojištění, kapitálové pojištění….).

Investiční životního pojištění kombinuje pojistnou ochranu klienta a možnost investice. Jestliže dojde u klienta ke změně finanční či sociální situace, je možné v průběhu smlouvy libovolně měnit parametry.

Kapitálové životní pojištění poskytuje klientům pojistnou ochranu pro případ smrti a garantuje klientům i pojistnou částku při dožití.

II. rizikové životní pojištění (smrt, trvalé následky úrazu, denní odškodné při úrazu, závažných onemocnění nebo pojištění pro případ invalidity....) U rizikového životního pojištění se netvoří žádná finanční rezerva, ale jsou zde kryta pouze rizika, které klient požaduje.

Pojištění majetku

V rámci pojištění majetku rozlišujeme pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti.

Cena pojištění je vždy velmi individuální, odvíjí se od rozsahu pojistného krytí a hodnoty nemovitosti popř. domácnosti. V rámci tohoto pojištění by se nemělo zapomínat na velmi důležité připojištění odpovědnosti, která Vás bude chránit proti škodám, které můžete způsobit jiným osobám či subjektům.

I. pojištění nemovitosti ( se zabývá většinou pouze pojištění samotné nemovitosti )

II. pojištění domácnosti (pojištění vybavení domácnosti a cenností.)

III. pojištění odpovědnosti ( pojištění, které Vás chrání proti škodám v občanském životě)

IV. pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ( se vztahuje na škody, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce může vymáhat škodu až do 4,5 násobku základního platu.)

Naši partneři

 • Angry Beards s.r.o., Třebíč
 • TROMA spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
 • TROMA-MACH s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • REKLAMA TOMEK, Žďár nad Sázavou
 • SABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o., Bohdalov
 • AUTO … s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • 3D-Zahrady s.r.o.
 • Krajská hygienická stanice kraje Vysočina v Jihlavě
 • MAZEL s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • Granit spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
 • Grand Restaurant Poppet
 • PUB - Café a Restaurant, Žďár nad Sázavou
 • Hotel Tři Věžičky, Jihlava
 • Nábytek For Living, Vestec
 • Helping výškové práce s.r.o., Praha
 • PSYMA spol. s r.o., Praha
 • Cyklo Chlubna, Žďár nad Sázavou
 • INTECO PTI Process Technology, Žďár nad Sázavou
 • OBALY VYSOČINA s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • RASYGUARD SECURITY s.r.o., Žďár nad Sázavou
 • SIREST company s.r.o., Nové Město na Moravě
 • LEMAKO solar s.r.o., Velká Bíteš
 • Ing. Stanislav Havelka, Ostrov nad Oslavou
 • HTT ENGINEERING, spol. s r.o., Žďár nad Sázavou